Faydalı Bilgiler

Kağıdın Tarihçesi

s’ai Lun adlı Çinli, kağıdı bildiğimiz şekilde yapan ilk kişiydi. MS 105 yılında, Çin’de, Ts’ai Lun, dünyanın gördüğü ilk gerçek kağıdı yapmak için paçavra, balık ağları, kenevir ve çimen kullandı. Ts’ai Lun kağıdı icat etmeden önce insanlar, eski Mısırlılar, Yunanlılar ve Romalılar tarafından kullanılan, doğal bir kamış olan papirüs üzerine yazıyorlardı.

İlk başlardaki Ts’ai Lun levhaları oldukça pürüzlüydü, ancak sonraki birkaç asır boyunca, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da kağıt üretimi yayıldıkça, süreç gelişti ve bu da üretilen kağıdın kalitesini arttırdı.

Papirus

Papirüs bir bitki ve bu bitkiden yapılmış kağıdın adıdır. Mısırda nil kıyısında yetişen bir çeşit kamış. Bu kamış, hem eski mısır sanatında üsluplaştırılıp bezeme motifi olarak, hem de yazı malzemesi olarak kullanılmıştır.

Kağıt Üretimi ve Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır

Selüloz adı verilen liflerden üretilen kağıt, her endüstride kullanılan çok yönlü bir malzemedir. Dünyada her yıl 400 milyon tondan fazla karton ve kağıt üretiliyor. Bunun yarısından fazlası geri kazanılmış ve geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor.

Kağıdın geri dönüşüm süreci basitçe şu adımları içermektedir;

1. Ayıklama – İlk olarak, kompozisyona ve kalite derecesine bağlı olarak, kağıt ürünlerinin ayrıştırılması yapılır.

2. Balyalama – Üretimde daha verimli kullanım ve nakliye kolaylığı için kağıtları bir blok halinde preslemek için balya-pres makinesi kullanılır. Karton balya-pres makineleri, karton ve oluklu mukavva geri dönüşümü için özel olarak tasarlanmış hidrolik makinelerdir.

3. Parçalama – Bu aşama kağıdın daha küçük parçalara ayrılmasını ve su ile karıştırılarak kağıt hamuru oluşturulmasını içerir.

 4. Yıkama – Kirletici maddelerin uzaklaştırılması için hamurun yıkanması ve filtrelenmesi ile bir hamur oluşur. Boyalar ve kaplamalar gibi katkı maddeleri bu aşamada ortaya çıkabilir. Mürekkep kağıttan çıkarılmazsa, kağıt hamuruna grimsi bir renk katmaktadır. Yıkama yoluyla (kimyasal madde ekleyerek ve suyla yıkayarak) ya da flotasyonla (mürekkebi emen köpükler üretmek için hava vererek ve ardından bu köpükleri ayırarak) çıkarılabilir.

5. Ağartma – Bu aşamada hamuru beyazlatmak için hidrojen peroksit veya klor kullanılabilir.

6. Baskı – Tabaka haline getirilen kağıt hamuru, içerisindeki suyu temizlemek ve homojen bir kalınlık elde etmek için preslenir ve daha sonra tamamen kuruması için ısıtılmış silindirler boyunca akıtılır.

7. Bobin – Yeniden kullanıma hazır, çok büyük ürün bobinleri oluşturulur.

Kağıt Geri Dönüşümü'nün Faydaları

100 % Doğada Çözülebilen Kağıt
100%
Ekonomik Yarar
35%
Enerji Tasarrufu
50%
Temiz Hava
95%

1) Katı atık depolama alanlarındaki çöplerin yaklaşık yüzde 28’ini kağıt ve karton oluşturur. Bir ton kağıt yaklaşık 3.3 metreküp alan kaplar. Kağıt geri dönüşümü depolama alanlarının kullanım ömrünü uzatır ve yeni depolama alanlarının açılmasını engeller.

2) Bir ton kağıt geri dönüşümü, bir haneye altı ay boyunca enerji vermek için gereken enerjiye eşdeğer enerji tasarrufu sağlar. 1 tonluk bir kağıt yapımında, hammadde kullanmak yerine geri dönüşüm yapılması durumunda 4.100 kilowatt enerji tasarrufu sağlanır.

3) Bir ton kağıt geri dönüşümü, ağaçtan kağıt üretimine oranla yaklaşık 27.000 litre su tasarrufu sağlar.

4) Kağıt, çöplüklerde anaerobik olarak ayrıştığında, metan gazı üretir. Yüksek derecede güçlü bir sera gazı olan metan, karbon dioksit ile birlikte küresel iklim değişikliğine katkıda bulunur. CO2’nin ısıl gücüne göre 21 kat daha güçlü bir gaz olan metan, küresel iklim değişikliğine önemli bir katkıda bulunur. Bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi, sera gazı seviyelerini bir metrik ton karbon eşdeğeri azaltır.

 

5) Her 1 ton geri dönüştürülmüş kağıt yaklaşık 17 ağaç tasarrufu sağlar(iki ton ahşap). Bununla birlikte, kağıt sadece kağıt lifleri çok kısa hale gelmeden önce beş ila yedi kez geri dönüştürülebilir. Ömrü sonunda, kısa liflerden oluşan malzeme kompostlanabilir veya enerji için yakılabilir.

6) Petrol üretimi çevre üzerinde bazı korkunç etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Geri dönüştürülmüş kağıt ton başına 2 varil (320 litre) petrol tasarrufu sağlar.

7) Geri dönüşüm, su ve hava kirliliğini sırasıyla % 35 ve % 74 azaltır.

8) Eski gazetelerinizin geri dönüşümü büyük bir fark yaratabilir. Bir ton gazete baskısının geri dönüşümü 1 ton odun tasarrufu sağlıyor. Bu yaklaşık 17 olgun ağaca eşittir. Aslında, dünyadaki kağıdın yarısı bile geri dönüştürüldüğünde, dünyanın ormanlık alanlarının 20 milyon hektarı kesilmekten kurtarılabilir.

Başa dön